Tilbage til BHS Ribe

DobbeltpumpeInformation

Dubbel pump

Med dubbel pump har maskinen två hydrauliska pumpar.

Standarden pump levererar hydraulolja för att lyfta / tiltfunktioner samt hydrauluttag.

Pump nr 2 levererar hydraulolja till kopplingarna på höger sida (blå)

De två pumparna går oberoende av varandra, vilket innebär att redskapet som är anslutet till pump 2 inte tappar hastigheten när man använder standardhydrauliska funktioner.

Elektrisk koppling. 

Video

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S