Tilbage til BHS Ribe

Giant minilæsser hos Westphal Entreprenørforretning


Westphal entreprenørforretning beskæftiger 4 mand, og har eksisteret i 15 år på adressen i Toftlund.


Westphal entreprenørforretning beskæftiger 4 mand, og har eksisteret i 15 år på adressen i Toftlund.
Den alsidige entreprenørforretning, der ejes af Kim Westphal, har opgaver inden for landbrugsbyggeri og kloakering. De sidste 12 år har Kim kørt med firmaets afretter. Afretteren er monteret på en GIANT 6004, og her deler Kim sine erfaringer med de to maskiner.
For at afretteren kører optimalt, skal den have det korrekte olie-flow. Det leverer GIANT. Afretteren kører med samme omdrejninger hele tiden, mens jeg let styrer minilæsserens hastighed med gaspedalen.

- Westphal Entreprenørforretning

Westphal entreprenørforretning beskæftiger 4 mand, og har eksisteret i 15 år på adressen i Toftlund.
Den alsidige entreprenørforretning, der ejes af Kim Westphal, har opgaver inden for landbrugsbyggeri og kloakering. De sidste 12 år har Kim kørt med firmaets afretter. Afretteren er monteret på en GIANT 6004, og her deler Kim sine erfaringer med de to maskiner.
Afretteren har hovedsageligt siddet på en rendegraver, i korte perioder også på en GIANT 452. Denne er skiftet om til en GIANT 6004, da en tungere maskine var nødvendig. Afretteren sidder nu permanent på GIANT 6004, der med Pro-inch leverer et konstant olie-flow til afretteren.

”For at afretteren kører optimalt, skal den have det korrekte olie-flow. Det leverer GIANT.
Afretteren kører med samme omdrejninger hele tiden, mens jeg let styrer minilæsserens hastighed med gaspedalen.”

Kim fortæller desuden, at han ikke længere kommer til at bruge rendegraveren eller GIANT 452’eren sammen med afretteren. GIANT 6004 er størrelsesmæssigt en maskine, der fungerer rigtig godt med afretteren. Det kom til udtryk i Juelsminde på et 4000 m2 stort areal, hvor Giant 6004 og afretteren udførte en tilfredsstillende opgave.

”Fordelen ved GIANT minilæsseren frem for en rendegraver, er at GIANT minilæsseren fylder mindre.
Jeg har lige været oppe og rette en lille landbrugshal af, hvor der ikke var meget plads. Der kunne jeg ikke komme til med rendegraveren, da størrelsen gjorde det besværligt. En normal rendegraver fylder for meget i længden, og det er svært at se rundt.
Men ikke med en GIANT. Den er nem at komme rundt med, og der er god synlighed fra kabinen.”

På rendegraveren orienterede Kim sig i maskinens kamera, når han skulle se frem foran maskinen. Med GIANT 6004 er synligheden god til alle sider, og han kan hele tiden se, om der er noget i bladet.

”Fordelen ved at bruge en GIANT frem for en rendegraver er også, at jeg kan se rundt til alle sider.
Minilæsseren er en lettere og mere manøvredygtig maskine, som betyder at jeg nemmere kommer rundt på pladsen, eller styre udenom riste eller brønde som ligger på det afrettede areal.”

Den tidligere rendegraver var lige så bred som afretteren, hvilke resulterede i at rendegraveren kom for tæt på muren, når der skulle rettes af ved vægge eller skarpe hjørner. Den noget smallere GIANT 6004 gør at jeg kommer længere væk fra muren med maskinen, og det er derfor muligt at udføre afretterens opgaver mere præcist.
Minilæsseren har desuden fået monteret bredere dæk med traktor-mønster, der giver mindre tryk på sandpuden.
Minilæsseren er en robust maskine, der både er stabil i funktionerne, og håndterer redskaberne godt.

"Derfor kan jeg anbefale GIANT 6004 til andre entreprenører i branchen, der kræver en gennemført læssemaskine”.

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S