Tilbage til BHS Ribe

4 funktion med scrollInformation

4 funktion i joystick med minne.

Önskad mängd olja väljs med höger rullning i joysticken.

"M" -omkopplaren låser den hydrauliska funktionen till det valda oljeflödet.

De gröna kopplingarna är för 4 funktion.

De svarta kopplingarna är för mekaniska 3-funktion (standard)

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S