Tilbage til BHS Ribe

3-poligt eluttagInformation

3-poligt eluttag12 volt på bom. Av och på i joystik

3-poligt eluttag 12 volt i kabine.

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S