Tilbage til BHS Ribe

HandgasInformation

Handgaspotentiometern finns på höger sida av förarsätet. Med potentiometern är det möjligt att bestämma motorvarvtalet. Används speciellt med hydrauliska redskap. Handinch väljs ofta tillsammans med handgas.

Copyright 2022 | Brdr. Holst Sørensen A/S