Tilbage til BHS Ribe

HåndgasInformation

Handgasreglaget sitter på rattkonsolens högra sida. Med spaken är det möjligt att bestämma motorvarvtalet. Används speciellt vid montering av hydrauliska redskap. Handinch väljs ofta tillsammans med handgas.

Copyright 2022 | Brdr. Holst Sørensen A/S