Tilbage til BHS Ribe

GIANT G5000 fungerer rigtig godt i landbruget


Jesper overtog gården i 2016, der i dag består af 130 malkekøer og tilhørende opdræt.


De sidste 20 år har Jesper kørt med minilæsser i forbindelse med landbruget, og inden Giant G5000 har maskinparken bestået af flere Giant minilæssere. Maskinerne kører 3-4000 timer, inden udskift.
Centralsmørring burde være et must, det er fantastisk. Jeg slipper for at koncentrere mig om maskinens bevægelige dele. Affjedring i bommen gør en stor forskel. Det kan tydelig mærkes, og er meget mere behageligt at køre med. Det kan også mærkes, at det ikke er så hårdt for maskinen.

- Jesper Sørensen

Jesper overtog gården i 2016, der i dag består af 130 malkekøer og tilhørende opdræt. De sidste 20 år har Jesper kørt med minilæsser i forbindelse med landbruget, og inden Giant G5000 har maskinparken bestået af flere Giant minilæssere.
Maskinerne kører 3-4000 timer, inden udskift.

“Giant G5000 fungerer rigtig godt. Den virkede stor i starten, men er nu utrolig snild at køre rundt med.
Den har masser af kræfter, og har en passende størrelse til læsseopgaverne på gården.”

Giant minilæsseren har mange opgaver. Når der skal læsses foder, køres halm ind fra marken, læsse dybstrøelse, og når der skal køres mere foder ind. Det er blot et udsnit af opgaverne. Maskinen har fået monteret bredere dæk, som gør den meget mere
robust. Udover dækkene har minilæsseren fået monteret centralsmørring og er udstyret med affjedring i bommen.
Disse investeringer får også roser med på vejen hos mælkeproducenten:

”Centralsmørring burde være et must, det er fantastisk. Jeg slipper for at koncentrere mig om maskinens bevægelige dele.
Affjedring i bommen gør en stor forskel. Det kan tydelig mærkes, og er meget mere behageligt at køre med.
Det kan også mærkes, at det ikke er så hårdt for maskinen.”

Foruden centralsmørring og den affjedret bom, fortæller Jesper, hvor maskinen kommer til sin ret:

”Ved de tunge opgaver især, kommer Giant G5000 til sin ret. Jeg har endnu ikke oplevet en læsseopgave, som den ikke kunne løse. Differentialespærren i håndtaget, og 4-hjulstrækket fungerer rigtig godt.
Ligesom de tungere opgaver som dybstrøelse og halm. Det håndterer minilæsseren helt perfekt.”

Jesper slutter af med at fortælle om det gode forhold til maskinhandleren:

”Samarbejdet med maskinforhandleren er godt. Vi har en lang historik, og den vedvarende dialog har gjort, at vi altid er vendt tilbage.
Der har aldrig været problemer, og han giver fornuftige priser på de gamle maskiner.”

Copyright 2024 | Brdr. Holst Sørensen A/S