Specifikationer
D204SW D254SW G1500 G1500 X-tra
GT5048 Tendo    
Dimensioner med std. hjul (mm.) 
Avstånd 
Total längd 
Längd med skopa 
Längd 3-punktskoppling 
Min. höjd for lyftarm (bakom) 
Max. höjd for lyftarm (bakom) 
Höjd till sätet 
Höjd med ROPS/FOPS 
 Min. höjd med säkerhetsstang 
 Max. höjd med säkerhetsstang 
 Max. höjd med hytt 
 Max. höjd med fällbart säkerhetstak 
Höjd för ram 
Höjd med skopa 
Höjd vid pinnbult 
 Med vorlängd lyftarm 
Höjd med skopa 
Skopvinkel mark (grade) 
Skopvinkel topp (uppåt) (grade) 
Skopvinkel topp (neråt) (grade) 
Max. arbetsvinkel (grade) 
Hjuldiameter (standard) 
1 A Radie med skopa 
1 B Vändradie (yttre) 
1 C Vändradie (inre) 
1 D Bredd 
 
 
 
 U (with extended lifting arm) 
 
 
 
 

 

Brdr. Holst Sørensen A/S    •    Obbekærvej 105-107    •    6760 Ribe    •    Tlf.: +45 7688 4400    •    Fax:    +45 7544 1389