Specifikationer
D204SW D267 V4502T V5003
V452T X-tra D254SW D337T V5003 HD
V452T X-tra HD D263S V362 V5003 HD Tele
V4502T X-tra D263SW V452T D263SW X-tra
V5003 X-tra D332ST V452T HD V5003 HD PTO
D332SWT D332SWT X-tra V5003 HD X-tra V452T PTO
4548 Tendo    
Dimensioner med std. hjul (mm.) 
Avstånd 
Total längd 
Längd med skopa 
Längd 3-punktskoppling 
Min. höjd for lyftarm (bakom) 
Max. höjd for lyftarm (bakom) 
Höjd till sätet 
Höjd med ROPS/FOPS 
 Min. höjd med säkerhetsstang 
 Max. höjd med säkerhetsstang 
 Max. höjd med hytt 
 Max. höjd med fällbart säkerhetstak 
Höjd för ram 
Höjd med skopa 
Höjd vid pinnbult 
 Med vorlängd lyftarm 
Höjd med skopa 
Skopvinkel mark (grade) 
Skopvinkel topp (uppåt) (grade) 
Skopvinkel topp (neråt) (grade) 
Max. arbetsvinkel (grade) 
Hjuldiameter (standard) 
1 A Radie med skopa 
1 B Vändradie (yttre) 
1 C Vändradie (inre) 
1 D Bredd 
 
 
 
 U (with extended lifting arm) 
 
 
 
 

 

Brdr. Holst Sørensen A/S    •    Obbekærvej 105-107    •    6760 Ribe    •    Tlf.: +45 7688 4400    •    Fax:    +45 7544 1389